فرار دزدان با مشاهده دوربین مداربسته

دوربین مداربسته چیست؟ تاریخچه و دلایل استفاده از دوربین مداربسته

/
نظارت تصویری در پایان سده نوزدهم برای کمک مقامات مسئولین زندان در کش…